GIỚI THIỆU

QUÉT 3D – THIẾT KẾ 3D – DỰNG KỸ THUẬT SỐ

FARO phát triển các giải pháp số hóa 3D di động được thiết kế để chụp và chỉnh sửa một phần hình học hoặc môi trường cho các mục đích thiết kế trong các ứng dụng phát triển sản phẩm hoặc Đồ họa máy tính.

ỨNG DỤNG

CÁCH NHANH NHẤT VÀ ĐƠN GIẢN NHẤT ĐỂ THIẾT KẾ 3D

QUÉT ĐỂ THIẾT KẾ

Cần hoàn thành một dự án phát triển với thời hạn chặt chẽ? Thách thức là kết nối ranh giới thế giới vật lý và ảo để công việc có thể hoàn thành. Các giải pháp quét 3D FARO cho phép chụp màu nhanh chóng, chính xác và hiệu quả các bộ phận và vật thể trong thế giới thực vào phần mềm mô hình hóa trong đó một đại diện 3D được tạo trong không gian làm việc ảo sẵn sàng để bạn thực hiện thiết kế và xây dựng dự án của mình.

QUÉT ĐỂ TẠO THỰC TẾ ẢO

Cần đưa thực tế vào môi trường ảo? Số hóa các sản phẩm và đối tượng để trình bày 3D hoặc các đối tượng lớn, phong cảnh, cảnh và vị trí để hiển thị thời gian thực và hiệu ứng hình ảnh. Các giải pháp quét 3D FARO cho phép thu thập nhanh trước, trong hoặc sau dự án của bạn để số hóa môi trường cần thiết cho việc lập kế hoạch, trình bày, môi trường ảo hoặc tối ưu hóa khâu sản xuất.