TIẾT KIỆM THỜI GIAN VÀ TIỀN BẠC TRONG QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA CÁC CHUYÊN GIA AEC

FARO cung cấp phần cứng và phần mềm cho các quy trình công việc liền mạch giúp thu hẹp khoảng cách giữa các đối tượng thực tế và thể hiện dạng kỹ thuật số của chúng theo cả hai hướng. Các chuyên gia của AEC trích xuất nhanh chóng và chính xác các kết quả 2D và 3D cần thiết từ các tòa nhà, nhà máy, địa hình và cơ sở hạ tầng được đo lường, sắp xếp các mô hình với thực tế và đưa dữ liệu dự án gần nhất với thế giới thực, cho phép Traceable Construction.

THÔNG TIN VỀ THẾ GIỚI THẬT ĐƯỢC TÁI HIỆN TRONG THẾ GIỚI KỸ THUẬT SỐ

QUÉT KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

Bắt đầu quét khu vực thực hiện dự án bằng máy quét laser 3D để thu được thông tin của thế giới thực về các công trình, cơ sở hạ tầng, cơ sở công nghiệp đưa vào thế giới kỹ thuật số. Thu thập các phép đo điều kiện hiện có từ khoảng cách ngắn và dài của hình học và cấu trúc phức tạp trong vòng vài phút để ghi lại hoàn toàn trạng thái vật lý hiện tại.

QUẢN LÝ DỮ LIỆU THU ĐƯỢC TỪ QUÁ TRÌNH QUÉT

Một khi các điều kiện thực tế đã được ghi vào đám mây điểm, dữ liệu 3D sẽ được đưa vào phần mềm đã được đăng kí để quản lý và căn chỉnh các đám mây điểm riêng lẻ. Phần mềm đăng kí này có các công cụ cho phép người dùng xử lý dữ liệu quét thu được và điều chuyển nó cho phù hợp với các dự án, trực quan hóa dữ liệu với chi tiết mầu sắc tốt nhất, thực hiện những phép đo đầu tiên và liên kết các dự án.

TRÍCH XUẤT DỮ LIỆU DỰ ÁN ĐỂ CÓ THỂ CHUYỂN GIAO

Trích xuất dữ liệu 2D và 3D từ các đám mây điểm là bước quan trọng nhất trong quy trình quét laser. Các giải pháp phần mềm FARO AEC cung cấp cho các chuyên gia các công cụ mở rộng để tạo ra các sản phẩm 2D và 3D. Sơ đồ tầng, hồ sơ, độ cao và mô hình 3D có thể được tạo hiệu quả bằng quy trình trích xuất trực quan. Các công cụ phân tích cho phép so sánh các điều kiện được xây dựng với các mô hình CAD kỹ thuật số.

ỨNG DỤNG

KIẾN TRÚC

 • Phân tích bề mặt
 • Phát hiện sự xung đột
 • Quét vào BIM
 • Sơ đồ mặt bằng 2D

XÂY DỰNG

 • Khảo sát địa điểm dự án
 • Quản lý đa thương mại
 • QC / QM trong xây dựng
 • Xác minh hệ thống sản xuất sẵn

KỸ THUẬT

 • Thiết kế đường ống
 • Tháo dỡ kết cấu thép
 • Phân tích sự biến dạng
 • Tính toán khối lượng
 • Phát hiện sự xung đột

DÂN SỰ/ KHẢO SÁT

 • Xác minh cấp thiết kế
 • Khảo sát cơ sở hạ tầng
 • Tính toán khối lượng và số lượng công trình
 • Phân tích bề mặt
 • Quét vào C-I-M

DI SẢN

 • Hồ sơ 2D, mô hình 3D, độ cao
 • Dữ liệu trong CAD
 • Mô hình 3D trực quan
 • Lập kế hoạch tu sửa

QUẢN LÝ CƠ SỞ

 • Kiểm tra và thiết kế hiện trường
 • Giám sát thi công
 • Tuân thủ quy định an toàn
 • Quản lý tài sản
 • Dự án bảo trì