Quét vào phần mềm thiết kế BIM để lập kế hoạch và thiết kế bối cảnh trong thực tế

Các dự án xây dựng tinh gọn thường được lên kế hoạch, tạo ra, thiết kế và quản lý trong hệ thống thiết kế BIM. Các hệ thống này lưu trữ tất cả các thông tin cần thiết xung quanh dự án và chia sẻ nguồn dữ liệu luôn cập nhật với các bên liên quan của dự án đại diện cho dữ liệu dưới dạng Mô hình tòa nhà kỹ thuật số. Phần mềm FARO As-Build đảm bảo chuyển đổi dữ liệu quét đo lường vào hệ thống thiết kế BIM để lập kế hoạch và thiết kế các dự án tòa nhà của bạn dựa trên các điều kiện được xây dựng.

 

Nó cho phép tạo ra các mô hình 2D-, 3D- ,BIM nhanh chóng và hiệu quả, phù hợp với các tiêu chuẩn của hệ thống thiết kế và dung sai của các bên liên quan. Được tích hợp hoàn toàn vào các hệ thống thiết kế Autodesk Building chính, có thể nhanh chóng làm chủ được quy trình mô hình hóa As-Build và áp dụng có lợi cho công việc hàng ngày.

Xử lý dữ liệu cho các thiết bị thu thập dữ liệu khác nhau (máy quét laser, máy bay không người lái, trạm tổng hoặc hệ thống bản đồ di động) để đảm bảo khả năng sử dụng đầy đủ của các sản phẩm từ nhà cung cấp dịch vụ quét dữ liệu của bạn.

Quy trình làm việc tự động nhưng do người dùng kiểm soát đảm bảo hiệu quả và truy xuất nguồn gốc của quy trình tổng thể

Một loạt các chức năng dễ sử dụng đảm bảo bạn có bộ công cụ phù hợp để xử lý dữ liệu từ các bộ phận chức năng khác nhau của tòa nhà, ví dụ: Thiết kế đường ống / MEP, sơ đồ tầng / thang máy, kết cấu thép hoặc bổ sung cho các mô hình được xây dựng với thông tin có nội dung bằng chữ bổ sung như sổ phòng hoặc quản lý cơ sở dữ liệu có sẵn.

So sánh thiết kế CAD được mô hình hóa với dữ liệu đo lường để chứng minh liệu chất lượng mô hình có nằm trong dung sai cho trước không

Quy trình làm việc nhanh chóng, trực quan, tự động nhưng do người dùng kiểm soát để trích xuất thông tin từ dữ liệu đo trực tiếp trong Autodesk® Revit® phù hợp với các tiêu chuẩn của phần mềm thiết kế BIM

Theo dõi độ chính xác của mô hình với kiểm tra dung sai dựa trên tiêu chuẩn quốc gia (ví dụ: USIBD) hoặc tiêu chuẩn quốc tế hoặc thông số kỹ thuật của các bên liên quan

Tạo đối tượng bên trong Autodesk® Revit® Family Editor dựa trên dữ liệu quét laser để tạo ra các danh mục thành phần chi tiết và chính xác nhất có thể phù hợp với các nguyên tắc LOD phổ biến.