Hiển thị kết quả duy nhất

GIÁ LIÊN HỆ

  • Chụp và số hóa các đối tượng và đạo cụ một cách chi tiết thực tế để hiển thị kỹ thuật số.
  • Sản xuất các bộ phận mà không có sẵn mô hình CAD.
  • Phát triển các sản phẩm linh kiện thay thế cần thiết khớp với các sản phẩm hiện có