Hiển thị tất cả 6 kết quả

GIÁ LIÊN HỆ

 • Chụp và số hóa các đối tượng và đạo cụ một cách chi tiết thực tế để hiển thị kỹ thuật số.
 • Sản xuất các bộ phận mà không có sẵn mô hình CAD.
 • Phát triển các sản phẩm linh kiện thay thế cần thiết khớp với các sản phẩm hiện có

GIÁ LIÊN HỆ

 • Tương thích với bất kỳ máy quét laser mặt đất nào của Faro
 • Kháng sức gió: 30km/hr
 • Độ chính xác tuyệt đối của đám mây điểm @ 30m: 5 cm
 • Độ chính xác tương đối: 1-2 cm

GIÁ LIÊN HỆ

 • Khoảng cách đo: 0.6 – 70m
 • High Dynamic Range (HDR) : 2x/3x/5x
 • Tốc độ tính toán: lên đến 976,000 điểm/ giây
 • Độ sai số: ± 1mm

GIÁ LIÊN HỆ

 • Khoảng cách đo: 0.6 – 70m
 • High Dynamic Range (HDR) : 2x/3x/5x
 • Tốc độ tính toán: lên đến 488,000 điểm/ giây
 • Độ sai số: ± 3mm

GIÁ LIÊN HỆ

 • Khoảng cách đo: 0.6 – 150m
 • High Dynamic Range (HDR) : 2x/3x/5x
 • Tốc độ tính toán: lên đến 976,000 điểm/ giây - lên đến 2 triệu điểm / giây (150 Plus)
 • Độ sai số: ± 1mm

GIÁ LIÊN HỆ

 • Khoảng cách đo: 0.6 – 350m
 • High Dynamic Range (HDR) : 2x/3x/5x
 • Tốc độ tính toán: lên đến 976,000 điểm/ giây - lên đến 2 triệu điểm / giây (350 Plus)
 • Độ sai số: ± 1mm